ຕັ້ງແຄ້ມ

ອອກຈາກ ຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ ພຽງ 10 ກວ່າກິໂລແມັດ. ທີ່ແຄ້ມຫຼູ ກຣີນຈັງໂກພາກ ມີຫ້ອງອາຫານ, ມີບາ, ຮ້ານກາເຟ, ຕ້ອນຮັບ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ມີລົດຮັບສົ່ງສະໜາມບິນ.

ມີສະຖານທີ່ຈອດລົດກວ້າງຂວາງຟຣີ, ບັງກາໂລ ແລະ ເຕັ້ນ ແມ່ນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດຫຼິ້ນກິດຈະກໍາຜະຈົນໄພຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ ໂຫນເຊືອກ, ໄຕ່ເຊືອກ, ເດີນປ່າ. ພວກເຮົາມີພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດ ທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ສິດພິເສດຮັບສ່ວນຫຼຸດເຖິງ 50% ຈາກລາຄາປົກກະຕິ. ຫ້ອງບັງກາໂລ ແມ່ນມີຫ້ອງນໍ້າສ່ວນຕົວ ທີ່ມີອຸປະກອນຄົບຊຸດ.

ໃນເຂດທີ່ພັກ ແມ່ນຍັງມີເດີນຫຼິນ ແລະ ແຄ້ມໄຟກາງເດີນ. ມີເດີນດອກໄມ້ກວ້າງຂວາງ ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 1500 ຊະນິດ, ນອກນີ້ຍັງມີນໍ້າຕົກ ທີ່ມີຄວາມສູງ 100 ແມັດ, ພິເສດຢູ່ໃກ້ໆທີ່ພັກ ກໍ່ມີນໍ້າຕົກ ສູງ 20 ແມັດນໍາອີກ, ເຊິ່ງຈະເໝາະສົມແກ່ການພັກຜ່ອນ ແລະ ຖ່າຍຮູບງາມໆ. .

ບໍ່ພຽງເທົ່ານີ້, ທ່ານຍັງຈະໄດ້ຊົມ ຄວາຍເຂົາຍາວທີ່ສຸດ ຂອງຫຼວງພະບາງ ອາຍຸ 29 ປີ ທີ່ຈະອວດໂສມໃຫ້ທ່ານໄດ້ສໍາຜັດ ແລະ ຖ່າຍຮູບ ເປັນທີ່ລະນຶກ. ພວກເຮົາຍັງມີອາຫານເຊົ້າ ແບບສາກົນ ໃຫ້ທ່ານທຸກວັນ ທີ່ຫ້ອງອາຫານ ແລະ ຄາເຟ. ຮັບຮອງວ່າສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ສໍາຜັດກັບທໍາມະຊາດ ທີ່ລົງຕົວ.

Luxury Camp@Green Jungle Park
ປະເພດທີ່ພັກລາຄາຫ້ອງຮັບ/ສົ່ງສະໜາມບິນ/ຖ້ຽວ
ເຕັ້ນ$30 $30
ແຄ້ມຫຼູ ຕຽງໃຫຍ່$70 $30
ແຄ້ມຫຼູ ຕຽງຄູ່$70 $30
* ລາຄານີ້ແມ່ນລວມອາຫານເຊົ້າສໍາລັບ 2 ທ່ານ

ອີເມວຈອງໄດ້ທີ່ : rsvn@greenjunglepark.com

ແຄ້ມຫຼູ ຕຽງໃຫຍ່

ແຄ້ມຫຼູ ຕຽງຄູ່

ເຕັ້ນ